Miljötänkande

Det är vår fasta övertygelse att ansvaret för miljön ligger på oss alla, inte minst på oss företag som dagligen arbetar med renhållning och hantering av olika kemikalier och avfall.

Figo Fastighetsservice medarbetare har alla god kännedom i hur man hanterar avfall (t.ex. källsortering), vikten av rätt dosering och hantering av kemikalier. Vår avsikt är att överhuvudtaget använda minsta möjliga kvantitet av kemikalier. På begäran kan vi t.o.m. erbjuda ekologiska rengöringsprodukter. Vi använder endast produkter som är miljömärkta. Vi använder endast plastpåsar av återvunnen polyetenplast.


Våra certifikat