Trappstädning

Figo Fastighetsservice AB utför trappstädning i Stockholm för
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

För en besökare i fastigheten så är trapphuset en del av det viktiga första intrycket. En välstädad trappuppgång minskar risken för halkolyckor och onödigt slitage på fastigheten.

I trappstädning ingår vanligtvis

 • Sopning och fuktmoppning
 • Rengöra torkmattor
 • Fuktmoppa med fiberduk
 • Sopning och våtmoppning
 • Rengöring av speglar, hiss, lister och avtorkning av strömbrytare.
 • Inredning
 • Dammtorka fria ytor på fönster plattor
 • Avfläcka entrédörrar
 • Fönsterputs av entrén
 • Dammtorka ledstänger
 • Avfläcka anslagstavlor
 • Dammsuga golv paneler
 • Rengöring av tvättstugor

Erfarenhet & kunskap

Vi har kunskapen och erfarenheten som gör att vi kan sköta om era trapphus och därmed så kan både klotter och skadegörelse minska och behovet av annat underhåll mins. Normalt krävs en storstädning per år då alla rengöringsbara ytor rengörs och fönster putsas. Storstädning utförs oftast under våren.

Städningen utföras med hänsyn till hygien, ergonomi, effektivitet samt miljön. Användningen av rengöringsmedel skall begränsas så långt det är möjligt utan att resultatet påverkas negativt. Städentreprenörer får använda valfria städkemikalier som är miljömärkta med Svanen, ”Bra miljöval” eller motsvarande. Polish får enbart användas i undantagsfall och skall då godkännas i förväg av ansvarig Områdesförvaltare. Städning skall ske med städklara moppar och dukar.

Städmetoden består av två moment. Först ska trapphuset sopas och sedan används moppen torr eller lätt fuktad beroende på ytans smutsighetsgrad. Moppar ska bytas ofta för att det ska bli rent, det brukar behövas minst en ny mopp per våningsplan. När mopparna sedan tvättas ska de tvättas i vanligt tvättmedel (märkt med Svanen, ”Bra Miljöval” eller motsvarande) men utan mjuk- eller sköljmedel.

1. Sopning

För att avlägsna grus och andra lösa partiklar ska torr/fuktmoppningen föregås av sopning med borste.

2. Torr/Fuktmoppning

Städmopp används torr eller lätt fuktad och endast med tillsats av rätt doserad Steinfix-såpa eller motsvarande stentvål. Observera att endast såpa eller stentvål särskilt avsett för stengolv får användas. För intorkade fläckar kan sprayflaska med rengöringslösning användas för att lösa upp fläckarna.

Tvättning av moppar/dukar

Städmetoden bygger på ett städsystem med städvagnar utrustade med ett stort antal städklara moppar och dukar. När materialet är mättat med smuts läggs moppen/duken i en tvättsäck på vagnen. Både torra och fuktade moppar/dukar tvättas dagligen rena i tvättmaskin med ett miljöanpassat tvättmedel. Städutrustning skall rengöras på ett tillfredsställande sätt enligt leverantörens anvisningar.

Intresseanmälan / Trappstädning

Offertförfrågan